JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-12-12]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om ett mål om uppehållstillstånd m.m. kan skrivas av på grund av att klaganden rest ut från Sverige. (UM 12342-18)

Nya domarutnämningar
[2018-12-12]   Domstolsverket
Regeringen har den 12 december 2018

Fällande dom avseende skjutning i Östberga
[2018-12-12]   Södertörns tingsrätt
Södertörns tingsrätt har idag dömt en åtalad 35-årig man för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i tre fall. Påföljden har bestämts till to...

Hovrätten meddelar dom i ett mål från Solna tingsrätt om misshandel
[2018-12-12]   Svea hovrätt
Hovrätten ändrar en dom om misshandel från Solna tingsrätt, i vilken tingsrätten frikände en åtalad man bl.a. med hänsyn till att han ansågs komma från en br...

Nytt inlägg på domarbloggen
[2018-12-11]   Södertörns tingsrätt
Bedöms brott som begås under alkohol- eller narkotikapåverkan annorlunda?

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-12-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utg...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-12-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommunPrenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv