JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, söker en eller flera rådmän

Arbetsuppgifter

Vid mark- och miljödomstolen i Växjö arbetar idag cirka 50 personer fördelat på två avdelningar som leds av var sin chefsrådman. På ena avdelningen arbetar fyra rådmän och på den andra fem rådmän. På den avdelning som endast har fyra rådmän har lagmannen viss måltilldelning. Till varje avdelning är knutet sju till åtta beredningsjurister. Mark- och miljödomstolen har ett gemensamt kansli med elva domstolshandläggare. Domstolshandläggarna är personalansvarsmässigt knutna till ena avdelningen medan de tekniska råden, tio till antalet, personalansvarsmässigt är knutna till den andra avdelningen. På varje avdelning finns en ställföreträdare för chefsrådmannen med personalansvar för avdelningens beredningsjurister.

Som domare på mark- och miljödomstolen handlägger du bl. a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, skadestånds- och ersättningsfrågor inom miljörättens område samt överprövar beslut från länsstyrelsen och kommun i bl.a. frågor som rör miljöbalken och plan- och bygglagen. Mark- och miljödomstolen handlägger också fastighetsmål från Lantmäteriet samt VA-mål. Domsområdet består av Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Resor med övernattning kan förekomma.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Juridisk skicklighet och gott omdöme är viktiga egenskaper för en domare liksom förmågan att arbeta och döma kollegialt vilket är den vanligaste formen för avgörande vid mark- och miljödomstolen. En domare vid mark- och miljödomstolen ska också ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. Erfarenhet kan vara från domstol, myndighet eller privat verksamhet. Vidare kan det vara meriterande med kunskaper inom de rättsområden som hanteras i mark- och miljödomstolen.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: En eller flera
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-02-25
Arbetsgivarens referensnummer: 8-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lars-Olle Larsson
Lagman
0470-560 111
0734-60 20 26
lars-olle.larsson@dom.se

Peter Ardö
Chefsrådman
0470-560 276
peter.ardo@dom.se

Carl-Philip Jönsson
Tekniskt råd SACO
0470-560 102
carl-philip.jonsson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt är en av landets största domstolar med omkring 95 anställda fördelade på tre målavdelningar och en administrativ enhet. Tingsrättens lokaler är moderna och centralt belägna. Växjö är en expansiv stad med universitet och polishögskola. Kulturutbudet är stort och för dig som är intresserad av idrott utövas ishockey, innebandy och fotboll på allra högsta elitnivå i staden. För dig som är intresserad av friluftsliv omges staden av stora grönområden, skogar och sjöar.