JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Västmanlands tingsrätt söker lagman

Arbetsuppgifter

Lagmannen är förutom domare även tingsrättens administrativa chef. Som sådan har lagmannen ansvaret för att domstolen fullgör sitt uppdrag att avgöra mål och ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt med användning av tillgängliga ekonomiska och andra resurser. Lagmannen har bland annat ansvaret att utveckla och bibehålla arbetsrutiner som gör att domstolen kan fullgöra sitt uppdrag och uppfylla de verksamhetsmål statsmakterna uppställer. I arbetet ingår också att samverka med andra domstolschefer och att arbeta aktivt med erfarenhetsutbyte, inte enbart inom Sveriges Domstolar utan även med andra aktörer i rättskedjan.

Lagmannen är även chef för Hyres- och arrendenämnden i Västerås.


Kvalifikationer

Du har god administrativ förmåga samt mycket god förmåga att leda, fördela och utveckla domstolens arbete. Som lagman ska du också svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Som person är du målmedveten, drivande och har god förmåga att engagera och motivera medarbetarna. Du är lyhörd och prestigelös. Du förväntas kunna följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar.

Som lagman ska du också kunna utveckla domstolens kommunikation med allmänheten, dvs. hur domstolen bemöter de personer som kommer i kontakt med rättsväsendet, utformningen av domar och beslut samt information till medierna. Även i andra avseenden ska en lagman verka för hög kvalitet på det arbete som utförs i domstolen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-04-02
Arbetsgivarens referensnummer: 22-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Per Kjellsson
Lagman
070-694 83 96
per.kjellsson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Västmanlands tingsrätt

Västmanlands tingsrätt är indelad i två avdelningar, som förestås av var sin chefsrådman. På varje avdelning tjänstgör därutöver sex rådmän, en fiskal, beredningsjurister, notarier, en handläggarchef och elva handläggare. Därutöver finns en administrativ enhet med en administrativ chef och ett tiotal medarbetare. Till tingsrätten är Hyres- och arrendenämnden i Västerås knuten i administrativt hänseende. Där tjänstgör tre hyresråd och fyra-fem handläggare. Lagmannen vid tingsrätten är även chef för hyresnämnden. Till tingsrätten är också knuten en storväxel med ett 20-tal växeloperatörer, som leds av en chef under den administrativa chefen. Växeln betjänar omkring hälften av alla anställda inom Sveriges Domstolar. Balansläget vid tingsrätten är mycket gott. Omloppstiderna för tvistemål och brottmål uppfyller också uppsatta mål. Västmanlands tingsrätt har moderna och ändamålsenliga lokaler. Tingsrätten är belägen vid Västerås central, bara ett par minuters promenad från tågstationen. Pendlingsmöjligheterna med tåg till och från Stockholm är mycket goda.