JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten i Jönköping söker ett kammarrättsråd i eventuell succession

Arbetsuppgifter

Arbetet som kammarrättsråd är omväxlande och stimulerande och du har ett stort ansvar för att arbetet i kammarrätten kan utföras på ett rättsäkert och effektivt sätt. Du har även utbildningsansvar för jurister som genomgår domarutbildningen.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten vill vi att du är delaktig i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig yrkeserfarenhet som domare eller av annat kvalificerat juridiskt arbete. Goda kunskaper inom de rättsområden som ingår i kammarrättens ansvar kan vara särskilt meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Som kammarrättsråd krävs det att du har intresse för och förmåga att handleda unga jurister och andra som är i behov av vägledning samt vilja, förmåga och intresse av att utveckla verksamheten. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi ställer också krav på förmåga och vilja att verka för att domstolens verksamhet och resultat når uppställda mål.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-03-04
Arbetsgivarens referensnummer: 4-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Monica Dahlbom
Kammarrättspresident
036-15 68 01
monica.dahlbom@dom.se

Lena de Verdier
Administrativ direktör
036-15 68 02


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Kammarrätten i Jönköping

Domstolarna är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Alla som arbetar inom Sveriges domstolar bidrar till den viktiga samhällsfunktionen att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet.

Kammarrätten i Jönköping är en av fyra kammarrätter och har ca 75 anställda varav ca 55 är jurister. Domstolen är indelad i två dömande avdelningar, en kanslienhet och en administrativ enhet.

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan en-skilda och myndigheter. Domstolen handlägger ett stort antal måltyper. De vanligaste är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, sekretessmål, upphandlingsmål samt olika mål som avser tvång mot person såsom psykiatrimål, mål enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga och mål enligt lagen om vård av missbrukare.

Kammarrätten utvecklar ständigt arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Kammarrätten är centralt belägen i Jönköping. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Verksamheten präglas av den gemensamma värdegrunden kompetens, öppenhet och laganda.