JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Justitiesekreterare

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen som justitiesekreterare i Högsta domstolen spänner över många rättsområden, särskilt civilrätt, straffrätt och processrätt. Justitiesekreteraren får goda kunskaper om praxis, blir väl förtrogen med förarbeten och doktrin inom de allmänna domstolarnas verksamhetsområde samt ökar sin förmåga att analy-sera rättsliga frågor.

Som justitiesekreterare ansvarar du för beredning och föredragning av mål. Du presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar av överklaganden och ansökningar samt lämnar motiverade förslag till lösningar.

Som justitiesekreterare får du möjlighet att medverka i den framtida prejudikat-bildningen, arbeta tillsammans med några av Sveriges främsta jurister, arbeta i en vacker miljö i Bondeska palatset i Gamla stan med trevliga arbetskamrater samt ha intressanta, stimulerande och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter.

Arbetet som justitiesekreterare ger mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet och dess tillämpning liksom i kvalificerad juridisk analys och problemlösnings¬teknik, vilket sammantaget ger goda meriter inför en framtida domartjänst eller annan kvalificerad juristanställning.

De allra flesta justitiesekreterarna arbetar med alla på domstolen förekommande typer av mål (allmänna mål). Några justitiesekreterare är dock knutna till att arbeta med mål inom vissa specialområden, bl.a. immaterialrätt och mark- och miljörätt (specialmål).

Sedan drygt ett år tillbaka arbetar beredningsjurister i Högsta domstolen. Rollen som justitiesekreterare har därigenom ren¬odlats till att huvudsakligen avse prejudikatmål och andra mer komplicerade mål.

De flesta av justitiesekreterarna arbetar i Stockholm, men det finns även vissa möjligheter att arbeta från distans från Malmö eller Göteborg.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har assessorsbakgrund. Specialkunskaper, t.ex. i immaterialrätt eller mark- och miljörätt, kan vara särskilt meriterande.

För att prestera bra och trivas i rollen som justitiesekreterare krävs att du är en mycket skicklig och effektiv jurist. Det är viktigt att du är strukturerad och har en förmåga till helhetssyn. Du ska också vara självgående och ha en mycket god förmåga och vilja att ta ansvar. Därutöver vill vi att du har personlig mognad och ett gott omdöme.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
6 månader eller längre
Omfattning: Heltid
Anställningen är tidsbegränsad (4 år med möjlighet till förlängning). Två eller flera anställningar är aktuella. Tillträde efter överenskommelse. För anställning som justitiesekreterare gäller bestämmelserna i 26 och 27 §§ förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen.

Antal platser: Två eller flera
Lön: Månadslön


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-03-18
Arbetsgivarens referensnummer: A761365
Ansök här


Ansök via epost till:
hogsta.domstolen@dom.se

Kontakt

Jens Wieslander
Beredningschef
08-561 666 31
jens.wieslander@dom.se

Maria Edwardsson
Beredningschef
08-561 666 27
maria.edwardsson@dom.se

Karl-Axel Öberg
Jusek
08-561 666 20
karlaxel.oberg@dom.se


Övrigt

Ansökan görs på en särskild blankett som finns att hämta på domstolens hemsida www.hogstadomstolen.se bl.a. via länken Arbeta på Högsta domstolen. Välkommen med din ansökan till Högsta domstolen, Administrativa avdelningen, Box 2066, 103 12 Stockholm eller till hogsta.domstolen@dom.se

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Läs mer »

Om Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att avgöra sådana mål från hovrätten där ett avgörande från Högsta domstolen kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna (tingsrätter och hovrätter) och för rättslivet i övrigt (t.ex. för åklagare och advokater) eller som behövs för att skapa en enhetlig rättstillämpning i domstolarna. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion och är således inte avsedd att tillgodose den klagandes intresse av att få målet prövat igen för att uppnå ett annat materiellt resultat än hovrättens avgörande.