JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Säker e-post

Norrköpings tingsrätt börjar under hösten 2015 att använda sig av e-postkryptering. Anledningen till att domstolen ska börja kryptera sin e-post är att Personuppgiftslagen (PuL) ställer krav på att all elektronisk kommunikation som innehåller uppgifter som är känsliga, eller som är att likställa med sådana, måste krypteras.

Vår bedömning är att det skulle vara till stor nytta både för domstolen och för dig som är mottagare om e-post kunde användas i större utsträckning. Användning av säker e-post istället för vanlig post kommer att bidra till kortare handläggningstider men även att mottagaren kan besvara meddelanden på ett säker sätt. Det krävs inte att mottagaren installerar programvaror eller certifikat för detta. Tingsrätten tar ställning till med vilken säkerhetsnivå ett meddelande skickas.

För dig som är mottagare innebär detta att det är viktigt att du kontrollerar din e-post lika ofta som du bevarkar din vanliga post och fax. Det är även viktigt att du uppmärksammar domstolen på om du byter e-postadress och eller mobiltelefonnummer.

Hur fungerar det?

Meddelanden skickas inte till din e-postbrevlåda, utan lagras istället på en säker server. Till dig skickas ett aviseringsmeddelande med en länk för att få tillgång till meddelandet. Meddelandet öppnas inte i ditt vanliga e-postprogram.

Medelanden kan skickas på två sätt

  • Utan kod: Du får ett aviseringsmeddelande med en länk. När du klickar på länken får du tillgång till meddelandet via en säker anslutning mellan enheten som du öppnar från och servern som det finns lagrat på.
  • Med kod: Domstolen kan även förse meddelanden med en kod. Koden skickas som ett sms till din mobiltelefon när du trycker på länken i aviseringen. För att få tillgång till meddelandet måste du ange koden.

För mer information hur du tar emot säker e-post och hur det fungerar klicka på länken nedan:

Säker e-post- information till aktörer
Senast ändrad: 2018-07-18