JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådgivning

Allmänt om tingsrättens serviceskyldighet

Tingsrättens serviceskyldighet inskränker sig till att ge upplysningar av mer formell art. Det kan till exempel vara att ge anvisningar för att fylla i formulär till en stämningsansökan och lämna allmänna upplysningar om förfarandet vid domstolen. En sådan upplysning kan bland annat avse vad som gäller om rättegångskostnader. Domstolarnas serviceskyldighet omfattar inte att lämna den rättssökande råd om hur en process skall läggas upp rent juridiskt. Tingsrätten lämnar alltså inte någon juridisk rådgivning. Om någon vill ha svar på sådana frågor hänvisas denne till rådgivning hos en advokatbyrå.

Frågor som rör tingsrättens verksamhet

Tingsrätten lämnar uppgifter om mål och ärenden om en begäran är så specificerad att uppgiften utan svårighet kan återfinnas. I mån av tid kan tingsrätten också lämna upplysningar som kräver särskild efterforskning.  I tingrättens arkiv finns bara handlingar från år 1971 och senare. Äldre handlingar förvaras hos Landsarkivet i Vadstena, Box 126, 592 23 Vadstena.
Senast ändrad: 2018-07-18