JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om tingsrätten

Norrköpings tingsrätts domkrets omfattar delar av Östergötlands län. De kommuner som ingår i tingsrättens domkrets är Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdmarsvik.

Norrköpings tingsrätt består av två målgrupper och en administrativ grupp. På tingsrätten handläggs tvistemål, brottmål, konkurser och ärenden.
Under 2018 inkom 4151 mål och ärenden till domstolen.

Vid den administrativa enheten handläggs administrativa ärenden, registratorsuppgifter, receptions- och kassagöromål, personal- och ekonomiadministration samt expeditionsvaktsgöromål.

Ordinarie domare utses av regeringen och är anställda vid domstolen. De bereder mål, fattar beslut och dömer i de olika ärenden som kommer upp i rätten. Lagmannen är tingsrättens chef.

Vid tingsrätten arbetar också tingsnotarier och fiskaler. Det är yngre, icke ordinarie domare som tjänstgör vid tingsrätten under sin utbildning. Notarierna arbetar ofta med att förbereda mål och vara protokollförare men de kan även fatta beslut i ärenden och döma i vissa enklare mål, till exempel bötesmål. Fiskalerna har samma arbetsuppgifter som den ordinarie domarna.

Övrig personal är domstolshandläggare och administrativ personal.
Norrköpings tingsrätt har ca 43 personer anställda.
Senast ändrad: 2019-01-08