JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högskoleprovsmålet

[2018-10-26] Norrköpings tingsrätt

Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i det s.k. Högskoleprovsmålet (tingsrättens mål 1296-18)

Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i det s.k. Högskoleprovsmålet. Åtalet omfattar 31 tilltalade. De påstådda brotten utgörs av osann försäkran, grovt brott, medhjälp till osann försäkran, grovt brott, grovt penningtvättsbrott, penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott, skattebrott, grovt skattebrott och övergrepp i rättssak.

Målet kommer att inledas den 8 november 2018 och enligt den nuvarande planeringen avslutas målet i mitten av december 2018. Med hänsyn till det stora antalet tilltalande kommer förhandlingen att äga rum i Linköpings tingsrätt, Brigadgatan 3 i Linköping. Planering för huvudförhandlingen finns som en bilaga.

För press kan platser i tingssalarna bokas genom

Kristian Borgström tel. 011- 24 35 44

Christer Höglund tel. 011- 24 35 55


Bifogade filer:

Huvudförhandlingsplan


Senast ändrad: 2018-10-26

För mer information kontakta:

Lars-Gunnar Lundh
Lagman
011- 24 35 73, 0768- 155005

Jenny Johansson
Tingsnotarie
011- 24 35 11

Målnummer:

1296-18