JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Entledigande av nämndeman

[2016-03-17] Norrköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt har beslutat att med omedelbar verkan entlediga Karin Forell från uppdraget som nämndeman vid Norrköpings tingsrätt. Orsaken är Forells uttalanden om migranter som gör henne olämplig som nämndeman.

Lagmannen Lars-Gunnar Lundh träffade nämndemannen Karin Forell i ett enskilt möte den 16 mars för att få en förklaring till den uttalande hon gjort på sociala medier. Forell fick vid samma tillfälle möjlighet till betänketid för att ta ställning till fortsatt tjänstgöring vid domstolen.

Forell har nu återkommit med en önskan att kvarstå som nämndeman vid tingsrätten.

Lagmannen Lars-Gunnar Lundh anser att Forells agerande har visat att hon är klart olämplig för uppdraget som nämndeman. Av denna anledning är det inte möjligt att hon kvarstår som nämndeman vid domstolen varför hon entledigas från sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Senast ändrad: 2016-03-17

För mer information kontakta:

Lars-Gunnar Lundh
Lagman
011-24 35 73, 0768- 155 005