JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att på plats i tingsrättens lokaler läsa allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning  i varje enskilt fall innan en handling lämnas ut.

Den som har rätt att läsa en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i Avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Nedan ser du var det kostar att få kopior av allmänna handlingar.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan skickas via e-post kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som tar mer än 10 minuter att utföra. Avgiften är  60 kronor per påbörjad 10 minutersperiod från och med den elfte minuten. Det innebär att kostnaden för första timmen blir 300 kronor och följande timme 360 kronor.

 För material som måste skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar 10 sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tioonde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

CD/DVD

För handlingar som är lagrade på CD/DVD tas en avgift ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

 Kostnad för porto och postförskott tillkommer. 

Samlingsfakturor för återkommande beställare.

För återkommande beställare träffar tingsrätten en överenskommelse om fakturering periodvis. Periodens beställningar betraktas då som en beställning i stället för flera.
Senast ändrad: 2014-03-31

Att beställa

Klicka här för att beställa en handling.

Det går också bra att ringa eller besöka oss. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar kostnadsfritt.