JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmänna handlingar

Beställning av allmänna handlingar

Vid Norrköpings tingsrätt förvaras handlingar i mål som har handlagts vid den egna domstolen. Vid beställning har tingsrätten möjlighet att söka i tingsrättens målhanteringssystem fem år bakåt i tiden för brottmål respektive nio år bakåt i tiden för tvistemål och konkurser. Om beställningen avser äldre handlingar behöver tingsrätten målnummer eller datum för avgörande alternativt datum för laga kraft för att kunna söka efter akten i arkivet. Handlingar före 1971 förvaras vid Riksarkvitet i Vadstena.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exemplevis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar kostnadsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Kostnader för allmänna handlingar

Tingsrätten tar betalt för allmänna handlingar som lämnas ut efter särskild begäran enligt följande.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådan kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första sidorna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje sida därutöver två kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior

CD/DVD

 Avgift tas ut som för e-post plus tio kronor för skivan

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden för minnet

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor per inspelning

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer

I särskilda fall

Vid omfattande beställningar, återkommande beställare och vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet vid småbeställningar tas avgift ut i särskild ordning.

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du använda beställningsformuläret till höger. Du kan också besöka, ringa, faxa, posta eller e-posta beställningen. Adress och telefonuppgifter hittar du under Kontaktinformation.

 

Senast ändrad: 2018-06-01