JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkivet

I Norrköpings tingsrätts arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från år 1971 och framåt.

Hur kan man söka i arkivet?
Domar och andra handlingar i brottmål kan återsökas i tingsrättens ärendehanteringssystem upp till fem år efter det att målet slutgiltigt avgjorts. För att hitta äldre handlingar krävs det att man har tillgång till målnumret eller att man känner till vilket datum målet avgjordes i tingsrätten.
Domar och andra handlingar i tvistemål och ärenden kan återsökas i upp till tio år efter avgörandeåret.

Handlingar som förvaras vid andra myndigheter
Bouppteckningsärenden handläggs från 2001-01-01 vid skatteverket.
Samtliga bouppteckningshandlingar fram till 2001-06-30 har överlämnats till landsarkivet i Vadstena.

Inskrivningsmyndigheten för fastighetsinskrivning IM
Handlingar för åren 1971-2001 har överlämnats till landsarkivet i Härnösand. Handlingar från åren innan 1971 finns på landsarkivet i Vadstena.

Avgifter för kopior
Norrköpings tingsrätt tar ut en avgift för kopior enligt bestämmelser i avgiftsförordningen.

  

 
Senast ändrad: 2018-07-18